Reklamácie

Prosím kontaktujte nás v prípade akejkoľvek reklamácie. Snažíme sa riešiť situáciu v spolupráci s Vami čo najrýchlejšie a tak, aby sme Vám v rámci možnosti vyhoveli.

Pripravte si číslo objednávky a kontaktné údaje (meno, priezvisko, telefónne číslo a e-mailovú adresu).

Reklamačný poriadok